Procedure Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk

 

 1. Tot 30 september 2021 kunnen aanvragen worden ingediend bij het
  secretariaat van het Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk
 2. Binnen 14 werkdagen na indiening van de aanvraag ontvangt de aanvrager bericht
  of de aanvraag voldoet aan de algemene voorwaarden en daarmee ontvankelijk
  wordt verklaard.
 3. Na sluiting van het Ondernemingsfonds toetst het bestuur van de Stichting
  Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk de aanvraag aan de inhoudelijke voorwaarden
  en doelstelling van het Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk.
 4. Uiterlijk 8 weken na sluiting van het Ondernemingsfonds ontvangt de aanvrager bericht
  van honorering dan wel afwijzing van de ingediende aanvraag.