Algemene voorwaarden Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk

 • De aanvraag heeft betrekking op één project;
 • Het project of de activiteit is nog niet gestart of gaat nog niet van start tijdens
  de lopende aanvraagprocedure van het Ondernemingsfonds;
 • De aanvraag wordt ingediend door een collectief van ondernemers of een
  samenwerkingsverband van ondernemers;
 • In de gevraagde financiering kan niet op andere wijze worden voorzien;
 • Er is geen sprake van schuldsanering, afbouw van bedrijfsactiviteiten, faillissement,
  vereffening, surséance van betaling of betalingsakkoord, noch is een procedure
  daartoe aangevraagd of aanhangig gemaakt;
 • De aanvraag is volledig, inclusief begroting en dekkingsplan;
 • De aanvraag is ingediend op het daartoe opgestelde aanvraagformulier;
 • De aanvraag is binnen de indieningstermijn in 2-voud ingediend bij het secretariaat van het Ondernemingsfonds.