Inhoudelijke voorwaarden Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk

  • het project of de activiteit moet een aantoonbaar economisch effect sorteren
    voor Winterswijk
  • het project of de activiteit is voor een collectief van ondernemers van belang.


Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan nieuwe dan wel innovatieve activiteiten met een te verwachten blijvend effect.

Bij subsidieverstrekking wordt voorrang gegeven aan projecten waarin wordt samengewerkt tussen verschillende partijen.

Bij de subsidieverstrekking zal rekening worden gehouden met een evenwichtige spreiding van de toekenningen;